Prawie 340 000 zł na przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi

31 sierpnia 2011 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. “Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie “Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2011 r. Przyznano prawie 340 000 zł dofinansowania, 77 podmiotom. Dotacja na jeden projekt nie przekroczyła 5 000 zł. Szczerze mówiąc mam mieszane uczucia czy wszystkie pieniądze zostały wydane rozsądnie:

Oferent – Tytuł projektu – Przyznana kwota dofinansowania

 • Fundacja “Partnerstwo Izerskie Bogactwem Trójgranicza”
  Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez postawienie tablicy informacyjnej, witaczy, roll-up, druku kalendarza ukazujących Rudzicę dawniej i dziś.
  5 000 zł
 • Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze
  Promocja wsi Chróścina w Odnowie Wsi Dolnośląskiej
  5 000 zł
 • Klub Sportowy “Albatros” w Jaśkowicach Legnickich
  Festyn pt. “Wspólnie w odnowie wsi”
  4 472 zł
 • Ludowy Klub Sportowy “Kotwica” – Kotowice
  Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Kotowice
  4 950 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ciepłowodach
  Wykonanie tablicy informacyjnej we wsi Ciepłowody promującej ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej
  4 500 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie
  Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez organizację dożynek gminnych 2011 w sołectwie Piskorzów
  4 950 zł
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Wielisławiu
  Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w sołectwie Stary Wielisław poprzez montaż tablic informacyjnych “witaczy”
  5 000 zł
 • Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bagnie
  Strona internetowa wsi Bagno i materiały promocyjne w ramach projektu “Promocja Idei Odnowy Dolnośląskiej Wsi”
  4 500 zł
 • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Wołowie
  Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez organizację szkolenia na temat pozyskiwania środków z Unii Europejskiej
  3 667 zł
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Nepomucena w Piskorzowie
  Zorganizowanie drugich dożynek sołeckich w Bratoszowie promocją idei Odnowy Dolnośląskiej Wsi
  4 950 zł
 • Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie “Okolice”
  Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Osola
  4 979 zł
 • Stowarzyszenie – Aktywni Lokalnie
  Witacz oraz tablica informacyjna dla wsi Taczów Wielki jako formy promocji idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie “Aktywni” w Pawłowie Trzebnickim
  Pawłów Trzebnicki promuje ideę “Odnowy Wsi Dolnośląskiej” poprzez stworzenie i prowadzenie serwisu internetowego
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie “Bukowna – wczoraj,dziś, jutro”
  Promocja Odnowy Wsi Bukowna
  2 700 zł
 • Stowarzyszenie “Głuchowice”
  Festyn plenerowy promujący ideę odnowy wsi – Dożynki sołeckie
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie “Jedność”
  Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez organizację Dnia Seniora oraz wykonanie widokówek i kalendarza na 2012 r.
  4 950 zł
 • Stowarzyszenie “Koło Gospodyń Wiejskich w Głuchowie Górnym”
  Wykonanie tablic informacyjnych we wsi Boleścin wramach Odnowy Wsi Dolnośląskiej
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie “Lepsze jutro, twórzmy dziś”
  Wieś Gostyń – miejscem innowacji, dumy i współpracy poprzez przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi
  3 960 zł
 • Stowarzyszenie “Modrzewie”
  “Promujemy wieś” poprzez ideę odnowy wsi
  4 500 zł
 • Stowarzyszenie “Nasz Lubiatów”
  Dzień Odnowy Wsi promujący ideę odnowy wsi
  3 732 zł
 • Stowarzyszenie “Pozytywnie nakręceni z Wszemirowa”
  Wszemirów promuje ideę “Odnowy Wsi Dolnośląskiej” poprzez stworzenie i prowadzenie serwisu internetowego
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie “Razem dla Smardzowa”
  Akcja informacyjna o udziale sołectwa Smardzów w programie Odnowy Wsi
  1 926 zł
 • Stowarzyszenie “Razem dla wsi”
  Idziemy z postępem w Odnowie Wsi Dolnośląskiej
  4 910 zł
 • Stowarzyszenie “Roztocznik – wspólna przyszłość”
  Promocja idei Odnowy Wsi poprzez wydanie materiałów promocyjnych reklamujących wieś oraz założenie i prowadzenie strony internetowej sołectwa Roztocznik
  4 640 zł
 • Stowarzyszenie “Skokowiak”
  Krościna Wielka promuje ideę “Odnowy Wsi Dolnośląskiej” poprzez stworzenie i prowadzenie serwisu internetowego
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie “Słoneczne Wzgórze” Mieszkańców Wsi Żerkówek
  Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej we wsi Żerkówek
  1 278 zł
 • Stowarzyszenie “Srebrna Dolina”
  Wspieranie Inicjatywy Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez publikację materiałów promujących wieś Mojesz
  4 950 zł
 • Stowarzyszenie “Uciechów – moja wieś”
  Promocja idei Odnowy Wsi poprzez założenie i prowadzenie strony internetowej sołectwa Uciechów oraz wydanie materiałów promujących wieś
  4 905 zł
 • Stowarzyszenie Dobrocin wieś XXI wieku
  Propagowanie idei Odnowy Wsi poprzez wydanie materiałów promujących sołectwo Dobrocin oraz założenie strony internetowej sołectwa
  4 990 zł
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Źródło”
  Sulisławice – wieś przy Książęcym Kamieniu – broszura promująca miejscowość uczestniczącą w Odnowie Dolnośląskiej Wsi
  4 990 zł
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Edukacyjna “Nasze Żelazno”
  Witamy w Żelaznie! – inicjatywa promująca ideę odnowy wsi
  4 440 zł
 • Stowarzyszenie Kroczynka
  Krościna Mała promuje ideę “Odnowy Wsi Dolnośląskiej” poprzez stworzenie i prowadzenie serwisu internetowego
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich
  Promocja odnowy wsi miejscowości Wielka Lipa
  4 950 zł
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Doliny Potoku Jodłowa Woda
  Stary Dwór – odnową stoi
  3 953 zł
 • Stowarzyszenie Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Wsi Stanowice
  Gonimy cywilizację – tablica informacyjna i witacze dla wsi Stanowice jako forma promocji idei odnowy wsi
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie mieszkańców wsi Godzięcin – Wspólna Sprawa
  Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej we wsi Godzięcin
  4 986 zł
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Grodzanów
  “Nasza Wieś – Piękna Wieś” – promocja idei “Odnowy Wsi Dolnośląskiej” poprzez wspólną pracę mieszkańców
  4 800 zł
 • Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Tomkowice
  Wykonanie widokówek, kalendarzyków oraz folderów promujących odnowę wsi w Tomkowicach
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie Miłośników Łażan – “Przyjazna Wieś”
  “Odnowa wsi w Łażanach” – wydanie materiałów promujących ideę odnowy wsi
  4 900 zł
 • Stowarzyszenie Miłośników Wilczyna
  Promocja Odnowy Wsi w miejscowości Wilczyn
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie moja Piszkawa.pl
  Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez organizację imprez i wystaw integrujących więzi społeczności lokalnej (zielnik piszkawski, piszkawski festiwal jesieni)
  4 500 zł
 • Stowarzyszenie na rzecz odnowy wsi Podlesie i Ruszkowice “Razem możemy więcej”
  Wizję mamy i nasze sołectwo odnawiamy – promocja idei odnowy wsi w sołectwie Podlesie
  4 522 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Paniowic “Moje Paniowice”
  Promocja Odnowy Wsi w miejscowości Paniowice
  1 701 zł
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Gogołowice
  Promocja Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez działania promocyjne sołectwa Gogołowice
  3 960 zł
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rzeszowek
  Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej szansą na rozwój wsi Rzeszówek
  4 950 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Sędzimirów
  Razem dla wspólnego dobra z ideą Odnowy Dolnośląskiej Wsi
  1 620 zł
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skarszyn
  Popularyzacja idei Odnowy Wsi  Dolnośląskiej we wsi Taczów Mały poprzez montaż małej architektury informacyjnej
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi: Jędrzejowice, Kiełczyn, Tuszyn, Włóki
  Promocja idei odnowy wsi w miejscowości Włóki – “Niezapomniana Kraina”
  4 506 zł
 • Stowarzyszenie Nasze Mysłakowice
  Wykonanie tablic informacyjnych promujących Odnowę Wsi Dolnośląskiej we wsi Mysłakowice
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie Odnowa Wsi Ligota Polska
  Witacz w Ligocle Polskiej promujący ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej
  4 050 zł
 • Stowarzyszenie Odnowy Wsi Kurowice
  Prolog – przedsięwzięcie promujące ideę Odnowy Wsi Kurowice
  4 590 zł
 • Stowarzyszenie Piława Dolna
  Piława Dolna w “Odnowie Dolnośląskiej Wsi” – rozpowszechnianie idei Odnowy oraz promocja miejscowości
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Bystrzycy Górnej “Trzy sosny”
  Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez wykonanie tablic informacyjnych – witaczy
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Gór Sowich
  Promocja idei odnowy wsi poprzez wydanie widokówek, roll-up oraz wykonanie strony internetowej miejscowości Ostroszowic, Jodłownika i Myśliszowa wraz z przysiółkami
  3 256 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa “Lipowa Dolina”
  Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Kuraszków
  4 617 zł
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Wsi Wielkiej i Nowej Wsi Małej
  II Święto prawdziwka w Nowej Wsi Wielkiej – promocją idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej
  3 140 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Świdnica
  Grodziszcze najstarsza wieś na Dolnym Śląsku – wykonanie witaczy oraz wydanie materiałów promocyjnych o wsi i promujących ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej
  3 360 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Udanin
  Promocja idei odnowy wsi w sołectwie Lusina
  3 240 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Henrykowa Lubańskiego
  Promocja Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez organizację Dnia Placka i postawienie witaczy w Henrykowie Lubańskim
  4 860 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi “Przystań Mościsko”
  “Odnowa Wsi w Mościsku” – wydanie kalendarzy i ulotek promujących ideę Odnowy Wsi
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa
  Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej na serwisie internetowym, na słupie informacyjnym, ulotkach i innych materiałach promocyjnych
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Proszówki
  Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej – “Marcińskie Świętowanie”
  4 950 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi “Razem Możemy Więcej”
  Z odnową w świat
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Naratów
  Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej poprzez stronę internetową wsi Naratów oraz przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców Gminy Niechlów uczestniczących w inicjatywie
  4 500 zł
 • Stowarzyszenie Siedmiu
  Odnowa Wsi Dolnośląskiej szansą na promocję zasobów kulturowych i przyrodniczych wsi Siciny
  4 211 zł
 • Stowarzyszenie Sołectwa Wojanów – Bobrów
  Wykonanie turystycznych tablic – promocyjno-informacyjnych w centralnych miejscach wsi Wojanów
  2 588 zł
 • Stowarzyszenie Spytków Bez Granic
  Spytków na styku trzech granic – przedsięwzięcie promujące ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i Okolic
  Promując Odnowę Wsi Dolnośląskiej – promujemy Malczyce
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie Vox Domini
  Kaszyce Wielkie promują ideę “Odnowy Wsi Dolnośląskiej” poprzez stworzenie i prowadzenie
  serwisu internetowego
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie wiejskie “Wspólnie w przyszłość”
  Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Mikułowa poprzez utworzenie strony internetowej i tablicy informacyjno-turystycznej
  3 425 zł
 • Stowarzyszenie Właścicieli i Użytkowników Terenów i Domków Letniskowych w Osolinie
  Promocja Idei Odnowy Wsi dolnośląskiej w miejscowości Osolin
  5 000 zł
 • Stowarzyszenie Zielone Jary
  Promocja Idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości Jary
  3 240 zł
 • Towarzystwo “Archanioł Michał”
  Razem możemy więcej – inicjatywa promująca ideę odnowy wsi
  4 990 zł
 • Towarzystwo Miłośników Gminy Pielgrzymka
  “My też potrafimy”, czyli Festyn integrujący Gminę Pielgrzymka w Sędzimirowie sposobem na promocję Odnowy Wsi Dolnośląskiej
  4 970 zł
 • Towarzystwo Miłośników Krosnowic
  Tablice informacyjne “witacze” – promujące ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej
  4 970 zł
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej
  Tablice powitalno-informacyjne dla wsi Brochocin w celu popularyzacji idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej
  4 970 zł
 • Zespoły Folklorystyczne Gminy Pielgrzymka
  “Dbamy o tradycję”, czyli dożynki gminne w Czaplach sposobem na promocję Odnowy Wsi Dolnośląskiej
  4 914 zł

Artykuł ukazał się pierwotnie na portalu Wisznia Mała.net

 

 • Andrzej Podrez

  [ Mieszkam w gminie Wisznia Mała od 17 lat. W latach 2010-2018 prowadziłem mały portal informacyjny WiszniaMala.net. #Wisznia Mała jest jego kontynuacją. ] [ Byłem Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Wysoki Kościół w okresie jego największej świetności. Jestem współautorem projektów, dzięki którym w wysokokościelskim parku pojawiło się bardzo oryginalne urządzenie do kalisteniki (parkour), ścieżka zdrowia oraz wiele elementów małej architektury. ] [ Wspomagałem kilka naszych lokalnych społeczności w tworzeniu e-sołectw. Malin, Psary, Wysoki Kościół czy nawet Czeszów to najważniejsze z nich. ] [ Jestem fascynatem biegania i miłośnikiem psów. Byłem pomysłodawcą zorganizowania w Wiszni Małej Pucharu Polski w Dogtrekkingu. Zawody, których zostałem koordynatorem, odbyły się w 2015 roku i ściągnęły do naszej gminy ponad 200 macherów z psami. ] [ Zawodowo zajmuję się poligrafią. ] [ Prowadzę również bloga o net-billingu. ]

  W tej kategorii:

  Próby obciążeniowe mostu MS-41

  Na budowie drogi ekspresowej S5 Korzeńsko – Wrocław odbyły się próby obciążeniowe mostu drogowego MS-41 przebiegającego nad rzeką Widawą. Ich celem było sprawdzenie konstrukcji obiektu, a do testów wykorzystano siedem…

  Czytaj dalej

  Nie przegap

  Gminny Dzień Dziecka w Ozorowicach

  Gminny Dzień Dziecka w Ozorowicach

  15. Folkloriada w Szymanowie już w sobotę 18 maja

  15. Folkloriada w Szymanowie już w sobotę 18 maja

  15-16 czerwca 2024r. – Wycieczka ze Stowarzyszeniem Kultury i Sztuki w Machnicach

  15-16 czerwca 2024r. – Wycieczka ze Stowarzyszeniem Kultury i Sztuki w Machnicach

  Otwarte Mistrzostwa Powiatu Trzebnickiego w Szachach Indywidualnych

  Otwarte Mistrzostwa Powiatu Trzebnickiego w Szachach Indywidualnych

  Wisznia Mała – I Przegląd Orkiestr Dętych

  Wisznia Mała – I Przegląd Orkiestr Dętych

  Ogólnopolska Wystawa Święto Konia w Machnicach

  Ogólnopolska Wystawa Święto Konia w Machnicach